Αρχική Εποχικοί 15 οκταμηνίτες στο δήμο Πειραιά – Δείτε τις ειδικότητες

15 οκταμηνίτες στο δήμο Πειραιά – Δείτε τις ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναεριτών
6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων
3 YΕ Εργατών ηλεκτρολογικού
1 ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ
1 ΔΕ Σιδεράδων
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2018-24/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
21320 22566-250-256