Αρχική Εποχικοί 15 εργάτες προσλαμβάνει ο Δήμος Θηβαίων

15 εργάτες προσλαμβάνει ο Δήμος Θηβαίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Θηβαίων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/03/2020-02/04/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ