Αρχική Οικονομία 15.000 ευρώ χρωστάει στις τράπεζες το κάθε νοικοκυριό

15.000 ευρώ χρωστάει στις τράπεζες το κάθε νοικοκυριό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερα από 15.000 ευρώ οφείλει στις τράπεζες το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, την ίδια στιγμή που μόνο το 13,5% των νοικοκυριών στην Ελλάδα (έναντι 45,1% στην Ευρωζώνη), έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει σε τακτική βάση. Το ποσοστό αυτό είναι μάλιστα το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που παρουσιάζει σε έκθεσή του ο ΣΕΒ, μέχρι το 2009, το 36,6% των νοικοκυριών είχε συσσωρεύσει ιδιωτικά χρέη, με το 17,5% να έχει λάβει στεγαστικό δάνειο και το 26,1% να έχει δανεισθεί μέσω καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσοι είχαν λάβει στεγαστικό δάνειο, είχαν χρεωθεί με 43.700 ευρώ και όσοι είχαν καταναλωτικά δάνεια με 4.600 ευρώ.

Από την αρχή της κρίσης όμως κι έπειτα άρχισε να μειώνεται το ποσοστό των νοικοκυριών με τραπεζικό χρέος, πέφτοντας στο 27,1%, (42,4% στην Ευρωζώνη), με ανάλογη μείωση και του υπολοίπου του δανείου. Αυτό συνέβη διότι οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, είτε στεγαστικών είτε καταναλωτικών, περιορίσθηκαν σημαντικά ή και εκμηδενίστηκαν. Έτσι, το 2014 το μέσο χρέος του ελληνικού νοικοκυριού ανερχόταν σε 15.100 ευρώ, ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο νοικοκυριό επιβαρύνεται με χρέος 28.200 χιλιάδες ευρώ.

Ο λόγος χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα που είναι 53,3% στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος της Ιρλανδίας (102,1%), της Ισπανίας (141,8%), της Πορτογαλίας (198,5%), της Ολλανδίας (177,1%) και της Κύπρου (251%). Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κατά κανόνα δεν είναι υπερχρεωμένα, αν και συναντούν μεγαλύτερη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και η ρευστότητα τους είναι πολύ πιο συμπιεσμένη, σε σχέση με τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι το 3,2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, έναντι 5,2% στην Ευρωζώνη, έχουν καθαρή αρνητική θέση περιουσίας, δηλαδή τα χρέη τους είναι μεγαλύτερα της περιουσίας τους. Η θέση αυτή κορυφώνεται σε περιπτώσεις που ο οικογενειάρχης είναι ιδιοκτήτης σπιτιού και εξυπηρετεί στεγαστικό δάνειο, είναι σχετικά νεότερος σε ηλικία και έχει μεγαλύτερη οικογένεια.