Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί:14 προσλήψεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Eποχικοί:14 προσλήψεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.95/2021 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου, Τηλ.: 2844340157), και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Αποστολάκης Εμμανουήλ, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση register@0474.syzefxis.gov.gr . Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται είτε με βάση το εισερχόμενο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε από την ημερομηνία αποστολής που φέρει το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία θα επισυναφθούν στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 3:00 μ.μ. και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ