Αρχική ΑΣΕΠ 14 άτομα ναυτικών ειδικοτήτων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

14 άτομα ναυτικών ειδικοτήτων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή 14 κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά :
– Τρεις (03) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
– ΄Εξι (06) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

δ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας :
Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ε) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας :
Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

στ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου :
Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

Για τον κλάδο Κυβερνητών πλοηγίδων απαιτείται Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ,Κυβερνήτη Α ́ ή Β ́ ή Γ ́ τάξης Ε.Ν. ή
Ναυκλήρου Ε.Ν.ή Κυβερνήτη ρυμουλκών.
Για τον κλάδο Μηχανοδηγών πλοηγίδων απαιτείται Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και
Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ, Μηχανοδηγού Α ́ ή Β τάξης Ε.Ν.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Ιουλίου, είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00-14.00 (γραφείο 102, 1ος όροφος), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1–Ε2, Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.