Αρχική Εποχικοί 14+1 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

14+1 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων

14 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 3/11/2020 – 9/11/2020

Επικοινωνία: 23310 29737

Δείτε την προκήρυξη εδώ.