Αρχική Εποχικοί 139 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας σε έξι ΔΕΥΑ

139 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας σε έξι ΔΕΥΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών 139 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έξι  Δημοτικές Επιχειρήσεις ΄Υδρευσης Αποχέτευσης. Ήτοι Κω, Θήρας, Σύρου, Λέσβου, Λαρισαίων και Χερσονήσου. Οι συμβάσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΝΠΙΔ 2020
ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δωδεκανήσου Κω ΔΕΥΑ 13
Κυκλάδων Θήρας ΔΕΥΑ 35
Κυκλάδων Σύρου-
Ερμούπολης
ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 4
Λέσβου Λέσβου ΔΕΥΑ 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λάρισας Λαρισαίων ΔΕΥΑ 73
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηρακλείου Χερσονήσου ΔΕΥΑ 8
ΣΥΝΟΛΟ 139