Αρχική ΑΣΕΠ  Προσλήψεις 12 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

 Προσλήψεις 12 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσλήψεις 12 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

Την πρόσληψη 12 συμβασιούχων σε Κομοτηνή και Μεγαλόπολη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Ο Κλάδος ΑΗΣ Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κομοτηνής, που εδρεύει στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών του Νομού Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 26/10/2023 έως και την Δευτέρα 06/11/2023.

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 02.11.2023 έως και την Δευτέρα 13.11.2023

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις