Αρχική Διεθνή 132 προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Πως θα υποβάλετε αίτηση

132 προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Πως θα υποβάλετε αίτηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 132 νέων εργαζόμενων θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει δύο γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναλυτικά, θα προσληφθούν 55 ειδικοί επικοινωνίας, 13 διαχειριστές ιστοτόπου, 30 βοηθοί επικοινωνίας και 34 βοηθοί οπτικής επικοινωνίας.Η πλειονότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, ωστόσο οι θέσεις εργασίας στο Ευρωδικαστήριο βρίσκονται στο Λουξεμβούργο και ορισμένες από τις θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Τα προσόντα

Οι ειδικοί επικοινωνίας έχουν ευρύ φάσμα καθηκόντων, μεταξύ των οποίων να χαράσσουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν στρατηγικές και εκστρατείες επικοινωνίας, να αναλαμβάνουν την παραγωγή και τον συντονισμό της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου για το διαδίκτυο και για τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να διοργανώνουν συνεντεύξεις Τύπου και να παρακολουθούν την κάλυψη του οργανισμού από τα μέσα ενημέρωσης,

Οι διαχειριστές ιστοτόπου σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και συντηρούν τον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου και είναι υπεύθυνοι για τις διαδικτυακές εφαρμογές του. Εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση του διαδικτυακού καναλιού και των σχετικών εργαλείων και συνεισφέρουν στον προσδιορισμό, στον σχεδιασμό, στην παράδοση και στην παρακολούθηση ψηφιακών έργων. Συμβάλλουν επίσης στην κατανόηση των ψηφιακών αναγκών και μεριμνούν για την αγορά και την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογίας.

Οι βοηθοί επικοινωνίας παρέχουν υποστήριξη στους ειδικούς επικοινωνίας για την υλοποίηση στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας. Πραγματοποιούν έρευνες τεκμηρίωσης, αναπτύσσουν και διατηρούν επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχουν υποστήριξη κατά την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού, απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών και παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη.

Οι βοηθοί οπτικής επικοινωνίας δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις για να μεταδώσουν ιδέες που εμπνέουν και ενημερώνουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Ο βοηθός οπτικής επικοινωνίας ασχολείται με την ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων, όπως η οπτική ταυτότητα επικοινωνιακών πακέτων, το περιεχόμενο ιστοτόπων, διαφημίσεις, εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία, αφίσες και πανό, εκθέσεις και διατάξεις παρουσίασης, εταιρικές εκθέσεις, βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του στην ιστοσελίδα  της EPSO http://jobs.eu-careers.eu μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2017.