Αρχική Εποχικοί 13 προσλήψεις στον Άγιο Νικόλαο

13 προσλήψεις στον Άγιο Νικόλαο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/08/2018-06/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 28410 89907, 28410 89908