Αρχική Εποχικοί 13 προσλήψεις στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

13 προσλήψεις στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής:

2 ΔΕ Μαγείρων
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Υδραυλικών
3 ΥΕ Τραπεζοκόμων
2 ΥΕ Λαντζιέρων
4 ΥΕ Καθαριστών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/08/2018-27/08/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

2102 424107, 2102 424156