Αρχική Εποχικοί 12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ναυπλιέων

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ναυπλιέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

10 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων Τρεις [3] μήνες
2 ΔΕ οδηγών Τρεις [3] μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν άμεσα, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Βας. Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο απευθύνοντας την στο Δήμο Ναυπλιέων , υπόψη κας Μαριγώς Γενεοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2752360926 και 2752360927).