Αρχική Εποχικοί 12 εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

12 εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

12 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε ανασκαφικές και αναστηλωτικές αρχαιολογικές εργασίες

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 8 Οκτώβρη.

Τηλέφωνο: 2510 222246