Αρχική Εποχικοί 12 άτομα ζητάει ο κοινωνικός οργανισμός Δήμου Πατρέων

12 άτομα ζητάει ο κοινωνικός οργανισμός Δήμου Πατρέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 07/04/2020-09/04/2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ