Αρχική ΑΣΕΠ 118 θέσεις μονίμων σε δήμους και περιφέρειες

118 θέσεις μονίμων σε δήμους και περιφέρειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι προσλήψεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και θα καλύψουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ οι ειδικότητες αφορούν εξειδικευμένο, επιστημονικό προσωπικό σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο site του ΑΣΕΠ www.asep.gr