Αρχική Εποχικοί 110 συμβασιούχοι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

110 συμβασιούχοι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν δέκα (110) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 

105 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
3 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

213 2144820