Αρχική Εποχικοί 11 προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου

11 προσλήψεις στο Δήμο Αγρινίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγρινίου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου».

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, έως 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Η κατανομή των θέσεων:

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3

ΠΕ Κοινωνιολόγων 1

ΠΕ Ψυχολόγων 2

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2

ΠΕ Παιδαγωγών 1

ΠΕ Νοσηλευτών 1

ΔΕ Διαμεσολαβητών 1

Δείτε την προκήρυξη εδώ.