Αρχική Εποχικοί 11 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

11 φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:  

10 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2018 – 19/04/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 2413 508207, 2413 508282