Αρχική Αγρότες 100 Προσλήψεις στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

100 Προσλήψεις στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 100 ΠΕ Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.