Αρχική Εποχικοί 100 προσλήψεις στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Οι ειδικότητες

100 προσλήψεις στο “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 100 ατόµων από για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

  • ΤΕ Δασοπόνοι (30 θέσεις)
  • ΠΕ Γεωτεχνικοί-Δασολόγοι (70 θέσεις)

Ειδικότερα,, οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Δείτε ΕΔΩ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ