Αρχική Δήμοι 10 άτομα με Σύμβαση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

10 άτομα με Σύμβαση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 2 ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς, 5 ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί, ένας ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, ένας ΠΕ Φυσικής Αγωγής και ένας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆ηµ. Μόσχα, Μαρούσι, 2ος όροφος, υπόψη του Προέδρου του ∆.Σ. (τηλ. επικοινωνίας: 2132038 200-201-202) έως τις 27/12/2017