Αρχική Μόνιμοι 10.665 αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών στην εκπαίδευση (πίνακας)

10.665 αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών στην εκπαίδευση (πίνακας)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες.

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΔΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 216 136 219 123
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 118 97 136 89
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ 163 138 195 151
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 122 100 150 107
ΗΠΕΙΡΟΣ 179 112 268 148
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 272 198 281 192
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 286 214 348 224
ΚΡΗΤΗ 322 255 329 220
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 442 280 437 243
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ 1003 705 954 572
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 403 274 445 264
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 277 215 366 220
ΑΤΤΙΚΗ 1261 932 1473 853
ΣΥΝΟΛΟ 5064 3656 5601 3406