ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 1.786 συμβασιούχους ενισχύονται οι δομές υγείας προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Αυτή την περίοδο έχουν βγει στην επιφάνεια της δημοσιότητας δύο μεγάλες προκηρύξειW που αφορούν προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΟΠΥΥ. 

215 στον ΕΟΠΥΥ

Ήδη “τρέχει” η προθεσμία για 215 θέσεις ιατρών και φαρμοκοποών στον ΕΟΠΥΥ. Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 132 ιατρούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 32 φαρμακοποιούς ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίας. Οι νεοπροσληφθέντες, οι οποίοι υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, θα απασχοληθούν στους νομούς: Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Λέσβου, Χίου, Χανίων, Λασιθίου, Τρικάλων, Ηλείας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κυκλάδων, Έβρου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λάρισας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 24 Σεπτέμβρη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Το ΚΕΕΛΠΝΟ προσλαμβάνει 1.576 συμβασιούχους

Την ίδια στιγμή μπαίνει στις…ράγες και η προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ για 1.576 θέσεις. Τις προηγούμενες βγήκε σε ΦΕΚ η πολυπόθητη προκήρυξη, η οποία θα δώσει σημαντική ανάσα στις υπηρεσίες του φορέα.

Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν 18μηνες συμβάσεις, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κριτήρια και προσόντα.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Ως εμπειρία στους ιατρούς δεν λαμβάνεται υπόψη ο υποχρεωτικός χρόνος εκπαίδευσής τους για την απόκτηση ειδικότητας.

Στη διαγωνιστική διαδικασία των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Δειτε στους παρακάτω πίνακες πώς κατανέμονται οι θέσεις

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ