Αρχική Μόνιμοι 1.520 προσλήψεις μέσω 7 προκηρύξεις

1.520 προσλήψεις μέσω 7 προκηρύξεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν φορείς του δημοσίου μέσω επτά προκηρύξεων, οι οποίες βρίσκονται μόλις ένα βήμα πριν την έκδοση τους. Πρόκειται για 1.520 μόνιμες προσλήψεις σε δημόσιους φορείς, όπως ο ΕΟΠΥΥ, o ΟΑΕΔ η ΑΑΔΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.  ΕΟΠΥΥ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι θέσεις θα καλυφθούν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθώς και εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών της χώρας.

Εκατό μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής θα προσλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω του ΑΣΕΠ. Στην Ανεξάρτητη Αρχή έχει φτάσει αίτημα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για 46 μόνιμες θέσεις. Πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους που κατανέμονται ως εξής: 28 θέσεις ΠΕ, 13 ΤΕ και 5 ΔΕ. 10 οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής θα καλύψει ο ΟΑΕΔ μέσω προκήρυξης που θα εκδόσει το ΑΣΕΠ.

Συμπληρωματική προκήρυξη για επιπλέον 468 μόνιμες προσλήψεις στους δήμους και 56 στις περιφέρειες έρχεται εντός του καλοκαιριού και θα αφορά ΟΤΑ που δεν είχαν προλάβει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τις μόνιμες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων και περιφερειών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η πρόσληψη 215 γιατρών και φαρμακοποιών για διάστημα οκτώ μηνών στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ καθώς και σε περιφερειακά υποκαταστήματά του.

Τέλος, σε φάση έκδοσης βρίσκεται η προκήρυξη 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 37 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ. Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ειδικότητα ΔΕ Πληρώματα Ασθενοφόρου.