Αρχική Υγεία Υπουργείο Υγείας: Οι νέες Γενικές Διευθύντριες

Υπουργείο Υγείας: Οι νέες Γενικές Διευθύντριες

75
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:

 

  1. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
  2. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

 

Επιλεγείσες Γενικές Διευθύντριες