Αρχική Υγεία Υπ. Υγείας: 22.678 αιτήσεις για 2.868 θέσεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Υπ. Υγείας: 22.678 αιτήσεις για 2.868 θέσεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρκετά μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας για την προκήρυξη πρόσληψης 2.868 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκαν 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           206
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ                    219
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                       158
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                                514
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                          757
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                  9427
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                      477
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                              2605
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                                        1635
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ     850
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ                                    3580
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ                               2250

Τις προηγούμενες ημέρες συντάχθηκαν αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα tomy.moh.gov.gr οι Πίνακες Κατάταξης με βάση τα στοιχεία που έχουν υπευθύνως δηλώσει οι υποψήφιοι.

Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι «παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές».