Αρχική Περιβάλλον Υπ. Περιβάλλοντος: Aναστολή επιβολής τέλους ταφής απορριμμάτων

Υπ. Περιβάλλοντος: Aναστολή επιβολής τέλους ταφής απορριμμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τροπολογία με την οποία επέρχεται αναστολή επιβολής τέλους ταφής απορριμμάτων κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αναστολή, η οποία θα ισχύσει έως 31.12.2018, όπως προβλέπεται σε σχετική τροπολογία.

Η αιτιολογία της αναστολής είναι ότι, παρά την έγκριση των 13 περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υποδομές για την προετοιμασία της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών.

Με σχετική τροπολογία, οι ΟΤΑ “δεν θα επιβάλλουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση” στους δημότες.

Η επιβάρυνση αφορά την ταφή υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής είτε αυτά είναι σύμμεικτα απορρίμματα, είτε είναι προδιαλεγμένα οργανικά.

Με βάση το Ν. 4042/2012 είχε προσδιοριστεί το τέλος ταφής στα 35 ευρώ ανά τόνο διατεθέντων αποβλήτων. Ωστόσο, η διάταξη του νόμου θα μείνει ανενεργή μέχρι να φτιαχτούν οι απαιτούμενες υποδομές για την διαχείριση αποβλήτων.