Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εγγύηση και Προϋπόθεση Δημοκρατίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εγγύηση και Προϋπόθεση Δημοκρατίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την ανάγκη μιας «νέας αντίληψης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως πραγματικής διοίκησης και όχι ως ετεροδιοίκησης», μέσα από τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της, σε συνδυασμό με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, επισημαίνει σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Η ίδια τονίζει την ανάγκη, μέσα από αυτή τη διαδικασία, «να καταστούν οι Περιφέρειες της χώρας πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, σύγχρονης επιχειρηματικότητας που παράγει θέσεις εργασίας καθώς και εστίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Να παίξουν δηλαδή, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, έναν διπλό, αυτονόητο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ρόλο: αναπτυξιακό και κοινωνικό».

Βασικά σημεία του άρθρου της Περιφερειάρχη, με τον τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση: εγγύηση και προϋπόθεση Δημοκρατίας»

  • Η υπόθεση της Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική, σε όλα τα επίπεδα, για να αντιμετωπίζεται ως «παράρτημα» κεντρικών σχεδιασμών. Η μεταρρύθμισή της από την κυβέρνηση σήμερα επείγει και έχει, πέρα από συμβολικό, και κρίσιμο, ουσιαστικό χαρακτήρα. Μπορεί και πρέπει, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, να αποτελέσει τομή με το χθες και αφετηρία για ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη το momentum που αποτελεί ο δημόσιος διάλογος για τη Συνταγματική Μεταρρύθμιση.
  • Είναι σαφές ότι απαιτούνται θεσμικές τομές σε ένα πεδίο αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και θεσμικής ασάφειας.
  • Στο πλαίσιο επεξεργασίας προτάσεων για την αναθεώρηση του «Προγράμματος Καλλικράτης» επεξεργαστήκαμε και προτάσεις που πλέον είναι ώριμες να συζητηθούν ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης και αφορούν στη συνταγματική κατοχύρωση: της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, της οικονομικής αυτοτέλειας.
  • Οι προτάσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να συνοδευτούν από την πολιτική βούληση να αποκτήσουν οι Περιφέρειες, μαζί με την απαραίτητη αυτονομία, και τους απαραίτητους πόρους. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να υπηρετήσουν το στόχο μίας νέας αντίληψης για την ΤΑ, ως πραγματικής διοίκησης και όχι ως ετεροδιοίκησης, όπως είναι σήμερα.

Το πλήρες άρθρο της Περιφερειάρχη εδώ : Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εγγύηση και Προϋπόθεση Δημοκρατίας