Αρχική Εργασιακά Το ΣτΕ έκρινε συνταγματικά και νόμιμα τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Το ΣτΕ έκρινε συνταγματικά και νόμιμα τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνταγματικά και νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα πρόστιμα που επιβάλει ο νόμος στους εργοδότες για τους αδήλωτους και ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Η επταμελής σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης ότι οι διατάξεις περί επιβολής προστίμων, τα οποία ανέρχονται σε 10.500 για κάθε αδήλωτο η ανασφάλιστο εργαζόμενο είναι συνταγματικά ανεκτή και νόμιμη.

Μετά την έκδοση της αποφάσεως θα ενεργοποιηθούν χιλιάδες πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Η απόφαση ελήφθη με αυξημένη πλειοψηφία και μόνον ένας σύμβουλος μειοψήφησε εκφράζοντας τη θέση ότι το μέτρο είναι αναγκαίο αλλά ότι «αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών της επιβολής του προστίμου σε μικρές επιχειρήσεις».

Ειδικότερα στην απόφαση αιτιολογείται γιατί η επιβολή των αυστηρών προστίμων είναι σύννομη και συνταγματικά ανεκτή.

Στο σκεπτικό της αποφάσεως αναφέρεται επί λέξη «υπαγορευθεί από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, η οποία αφενός μεν παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, με συνέπεια να μεταπίπτει η εργασία από κοινωνικό λειτούργημα σε αντικείμενο εμπορίας, αφετέρου δε στερεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαντικά έσοδα, με συνέπεια την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα».