Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης

Το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Του Δημήτρη Μουσελίμη, δικηγόρου

Οι  αλλαγές που επέφεραν στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία οι νόμοι  4336,4337/2015 (ως προς τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και των απαιτούμενων χρόνων ασφάλισης)  και ο  ν.4387/2016 (ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού  για τις νέες συντάξεις και επανυπολογισμού από 1/1/2019 για τις παλαιές),  σε συνδυασμό με την  κατακόρυφη και συνεχή πτώση των αποδιδόμενων μισθών  από τα έτη 2008 και μετά, κυρίως λόγω της υιοθέτησης των ελαστικών μορφών απασχόλησης (μερικής και εκ περιτροπής εργασίας) θα συμβάλουν αφενός  στην περαιτέρω συμπίεση των αποδιδόμενων συνταξιοδοτικών παροχών, αφετέρου στην αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου, δημιουργώντας μία νέα γενιά νεόπτωχων συνταξιούχων.

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε συνδυασμό με τις χαμηλά ποσά εισφορών που καταβάλλει η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των εργαζόμενων της χώρας σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε περαιτέρω νομοθετικές  παρεμβάσεις όσο αφορά το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων τα επόμενα έτη. Εξάλλου ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει την ανωτέρω δυνατότητα   καθώς στο άρθρο 14 παρ. 4 του ν.4387/2016 προβλέπεται  ότι « από 1/1/2017 και  ανά τριετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες» και ότι « με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος».

Παράλληλα προς το σκοπό διασφάλισης της επικαλούμενης «βιωσιμότητας» ετοιμάζεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με σχετική πρόταση Κανονισμού) το έδαφος για την σταδιακή αντικατάσταση-αποδόμηση  του συστήματος δημόσιας ασφάλισης από συνταξιοδοτικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που θα αλλάξουν πλήρως το χάρτη της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης που γνωρίσαμε.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τον κ. Μουσελίμη:

Κηφισίας 104 Αθήνα, 2103632026, www.e-syntaxi.gr