Αρχική Οικονομία Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και οι διαχειριστές...

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και οι διαχειριστές πολυκατοικιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές προς τους δικαιούχους του φετινού επιδόματος θέρμανσης και τους διαχειριστές πολυκατοικιών δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή την ενεργοποίηση (την περασμένη Παρασκευή) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του βοηθήματος.

Οπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15/1/2018, η πληρωμή θα γίνει έως τις 15/2/2018. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 16/1/2018 έως το κλείσιμο της πλατφόρμας στις 31/5/2018, το επίδομα θα καταβληθεί έως τις 30/6/2018. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό βοήθημα θα είναι μειωμένο κατά 50%, σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2017 (0,125 ευρώ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου, έναντι 0,25 ευρώ πέρυσι).

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr. Στην ενότητα «Υπηρεσίες προς πολίτες», οι ενδιαφερόμενοι πατούν την επιλογή «Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης» και κατόπιν την «Είσοδο στην εφαρμογή», όπου συμπληρώνουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στο TAXISnet. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού/πράξης προσδιορισμού φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων 5 ετών.

Ακολουθούν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ σε ορισμένες από τις συνηθέστερες ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων για το επίδομα θέρμανσης:

    • O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;

Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας. Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στην ΑΑΔΕ. Βεβαιωθείτε για:

• Τη σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-εκπροσώπου, αν πρόκειται για πολυκατοικία, ή του ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον έχει δηλωθεί από τον διαχειριστή.

• Τη σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας.

  • Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας.

Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής.

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά – κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους δικαιούχους. Πριν από την ενεργοποίηση, επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους υπάρχει η ένδειξη <Υπάρχει αίτηση>.

Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.

  • Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο ΑΦΜ διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας πληρωμής.

  • Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικος μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτηση κάθε δικαιούχου.