Αρχική Δικαιολογητικά Τι ισχύει για άστεγους και αλλοδαπούς με άδεια διαμονής που θα αιτηθούν...

Τι ισχύει για άστεγους και αλλοδαπούς με άδεια διαμονής που θα αιτηθούν το Κ.Ε.Α.

310
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και τις ανακοινώσεις των κατά δήμων οι ενδιαφερόμενοι για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που είναι άστεγοι και οι αλλοδαποί με άδεια διαμονής θα πρέπει να γνωρίζουν και να προσκομίσουν:

  • Για τους άστεγους απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

  • Όταν ο αιτών/ούσα ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός/ή απαιτείται προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της.

 

Σημαντική σημείωση σχετικά με αυτή την κατηγορία όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες είναι,  ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Υπενθυμίζουμε πως και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται στους δήμους και τα ΚΕΠ.