Αρχική Ασφάλιση Τι αλλάζει στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

Τι αλλάζει στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Παράθυρο» για αλλαγές στο ύψος και τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο, ανοίγει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το υπουργείο Οικονομικών συστήνει Επιτροπή η οποία θα επανασχεδιάσει πλήρως το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο, επηρεάζοντας τις αποδοχές 70.000 δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως εργαζομένων στους τομείς καθαριότητας των ΟΤΑ και στα νοσοκομεία.

Η Επιτροπή αξιολόγησης ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας για τους οποίους δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος, θα ορίσει το νέο «χάρτη» καταβολής του και θα υποβάλλει πόρισμα (μέσα σε ένα έτος), στο οποίο θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Έργο της Επιτροπής είναι ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους, καθώς και η διαβάθμιση των υπαγόμενων ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας ανάλογα με το βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Ωστόσο δεν αποκλείεται οι αλλαγές στο επίδομα να επηρεάσουν και το καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών (ΒΑΕ), το οποίο ισχύει για 25.000 εργαζόμενους στην καθαριότητα των δήμων.

Πάντως το νέο επίδομα θα δοθεί από το 2019 (το αργότερο έως τον Μάρτιο), ενώ μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, το επίδομα θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.