Παρασκευή, Μάρτιος 23, 2018
Αρχική Ετικέτες Εποχικό Προσωπικό

Ετικέτα: Εποχικό Προσωπικό

14 υδρονομείς στο Δήμο Στυλίδας

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω,...

Προσλήψεις: 26 εποχικές θέσεις στο Δήμο Καλλιθέας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για...

“Πακέτο” 1.000 προσλήψεων στη ΔΕΗ – Οι ειδικότητες και το χρονοδιάγραμμα

Στη πρόσληψη 1.000 εποχικών θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.  Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό, με οκτάμηνες...

33 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κηφισιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινώνει την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής».  Στο...

21 θέσεις επιστημόνων στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-839 Πρόσκληση...

11 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων...

Δήμος Χαλκιδέων: 70 άμεσες προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων

Ο Δήμος Χαλκιδέων  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολι- κού αριθμού εβδομήντα (70) ατόμων,...

ΑΣΕΠ: “Πράσινο φως” για την πρόσληψη 139 εποχικών – Αναλυτικό πίνακας

Το "πράσινο φως" για την πρόσληψη 139 εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, θα ενισχυθούν...

33 προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας (Ηράκλειο Κρητης)

Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 7 ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ»...

27 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Πελοποννήσου (ΣΟΧ 29/2018)

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας ανακoινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων , πλήρους...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ