Αρχική Επιχειρήσεις ΣτΕ: Υποχρεωτική η παροχή εξηγήσεων στις ΔΟΥ πριν την επιβολή προστίμων

ΣτΕ: Υποχρεωτική η παροχή εξηγήσεων στις ΔΟΥ πριν την επιβολή προστίμων

255
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε υποχρεωτική ακρόαση για την παροχή εξηγήσεων οφείλουν να καλούν τους φορολογουμένους οι ΔΟΥ, πριν την επιβολή από μέρους τους οποιουδήποτε προστίμου, ενδεχομένως και αυτοτελώς για κάθε παράβαση.

Σύμφωνα με την κρίση της πενταμελούς σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πριν τον καταλογισμό προστίμου για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο φορολογούμενος οφείλει να κληθεί σε ακρόαση. Μάλιστα, δύο εκ των μελών του Β΄ Τμήματος εξέφρασαν την άποψη ότι εφόσον οι καταλογιστικές πράξεις είναι διαφορετικές, τότε θα πρέπει ο φορολογούμενος να καλείται σε εξηγήσεις αυτοτελώς για κάθε μία εξ αυτών, ακόμη και αν τα φορολογικά θέματα είναι συναφή μεταξύ τους.

Αντιθέτως, η μειοψηφία αντέτεινε ότι αυτό είναι ζητούμενο, προκειμένου ο φορολογούμενος να έχει επίγνωση των διαφορετικών συνεπειών που μπορεί να έχουν σε βάρος του οι παραβάσεις που του καταλογίζονται και, συνεπώς, να οργανώσει την υπεράσπισή του αναλόγως.

Κατόπιν αυτού, το ζήτημα παραπέμφθηκε προς κρίση στην επταμελή σύνθεση του ΣτΕ.

Το ζήτημα προέκυψε μετά από προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο εταιρείας, στην οποία έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη διαχειριστική περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1998, επιβλήθηκε πρόστιμο 493.015 ευρώ για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αφορούσαν σε τρία εικονικά τιμολόγια. Στην προσφυγή της, η εταιρεία υποστήριξε ότι, πριν από την επιβολή του προστίμου, δεν κλήθηκε σε ακρόαση, προκειμένου να προβάλει τους ισχυρισμούς της και να καταθέσει τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι τα τιμολόγια δεν είναι εικονικά.