ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα σκαριά βρίσκονται αυτήν την περίοδο δύο προκηρύξεις για 81 θέσεις μονίμου προσωπικού στον ΑΔΜΗΕ και τον ΕΟΑΝ.

Ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) έχει ζητήσει προσλήψεις για την κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού και τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται στη φάση των εγκριτικών αποφάσεων. Κατά πληροφορίεες, η προκήρυξη που θα βγει θα αφορά 52 μόνιμες θέσεις στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Μηχανολόγοι
  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • ΤΕ Μηχανολόγων

Η πρώτη ειδικότητα θα καλύπτει τις περισσότερες θέσεις (44) και οι υπόλοιπες 8 θα μοιράζονται ανάμεσα στις άλλες δύο.

Ο ΕΟΑΝ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης. Πρόκειται για τον επιτελικό φορέα του Δημοσίου που καλείται να εποπτεύσει, να οργανώσει και να ρυθμίσει όλες τις επιχειρήσεις αλλά και τους δήμους που ασχολούνται με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών τα οποία πολλές φορές καταλήγουν να θάβονται μαζί με τα σκουπίδια. Ο φορέας αυτός έμεινε για χρόνια υποστελεχωμένος και αυτό συνετέλεσε στο αποτέλεσμα η αγορά αυτή να λειτουργεί χωρίς κατεύθυνση και η ανακύκλωση να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα. Τώρα, προγραμματίζονται 29 προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα ανακοινωθούν μετά τον Αύγουστο.