Αρχική Πρακτική άσκηση Σπεύσατε! Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για πρακτική στην Εθνική Τράπεζα

Σπεύσατε! Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για πρακτική στην Εθνική Τράπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκπνέει σήμερα η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών και θα κληθούν να ενισχύσουν τα υποκαταστήματά της, στο πλαίσιο του προγράμματος «Internship i-work@nbg», το οποίο αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της τράπεζας που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά έμμισθη πρακτική άσκηση διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών στους τομείς: ανάπτυξη πελατών, διεθνής πίστη, οικονομική ανάλυση, ηλεκτρονική τραπεζική, πιστοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής, εταιρικές πιστοδοτήσεις ειδικής διαχείρισης, εσωτερικός έλεγχος, πληροφορική, διοικητική πληροφόρηση, διαχείριση κινδύνων και χρηματοδότηση ομίλου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή εξειδίκευση στους κλάδους των Οικονομικών/Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Διοίκησης επιχειρήσεων, Θετικών επιστημών, Μηχανικών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Αξιολόγησης επενδύσεων, Χρηματοοικονομικής ανάλυσης, Νομικής, Ελεγκτικής, Διαχείρισης Κινδύνων, Επιχειρησιακής έρευνας, Εφαρμοσμένων μαθηματικών, και Στατιστικής. Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου ή για τους τελειόφοιτους μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00/10. Επίσης, οι τελειόφοιτοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.
  • Πτυχίο ΑΕΙ στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων, με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία 6,50/10.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα: αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή, για τους τελειοφοίτους, αντίγραφο τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας και αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες: https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg