Αρχική Συμβασιούχοι Σπεύσατε! Έως 27/3 οι αιτήσεις για 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Σπεύσατε! Έως 27/3 οι αιτήσεις για 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

400
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έκδοση τεσσάρων προκηρύξεων προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο να στελεχώσουν τα Γενικά Επιτελεία τους με 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Οι οπλίτες που θα επιλεγούν θα υπηρετήσουν για το χρονικό διάστημα των δύο ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος. Oλοι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης προσλαμβάνονται σε μάχιμα καθήκοντα (ειδικότητα «μαχητή») σε μονάδες του Δ’ Σώματος Στρατού στον Εβρο, της ΑΣΔΕΝ στα νησιά Αιγαίου και της 1ης ΜΠ στη Μακεδονία.

Όσον αφορά στην κατανομή των θέσεων, από 300 κατανέμονται στον Στρατό Ξηράς και τις Ειδικές Δυνάμεις, ενώ από 200 στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

Προϋποθέσεις

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
  • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
  • Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
  • Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.
  • Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
  • Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων:

  • Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των 20 ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.
  • Άδειας απουσίας, επιπλέον της προβλεπόμενης. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
  • Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει ήδη καθοριστεί και λήγει την Δευτέρα, 27 Μαρτίου.

Ακολουθούν τα κείμενα των τεσσάρων προκηρύξεων με αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς: