Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 14 προσλήψεις στο ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος”

Σπεύσατε! 14 προσλήψεις στο ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος”

525
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων / έργων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για δέκα τέσσερις (14) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-1131 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr