Αρχική ΑΣΕΠ Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για 257 προσλήψεις στην Υγεία

Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για 257 προσλήψεις στην Υγεία

866
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η 5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 257 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).Πρόκειται για 54 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 59 θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης, και 144 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μερικές ειδικότητες που περιλαμβάνονται στη προκήρυξη είναι οι εξής: ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΕ Κοστολόγων, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας Οδηγών, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνιτών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σε έλλειψη Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής (software), ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 

Πέραν των αντίστοιχων με την ειδικότητα τίτλων σπουδών, στα κριτήρια που θα πριμοδοτήσουν τους υποψηφίους με επιπλέον μόρια συμπεριλαμβάνονται -ανάλογα με την ειδικότητα- τα πιστοποιητικά χειρισμού Η/Υ, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, ιατρικού ή άλλου κλάδου, η βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Χημικού Συλλόγου, η εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη και τα αναλυτικά προσόντα των ειδικοτήτων