Αρχική Οικονομία ΣΑΤΕ: Ζητά ακύρωση όλων των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ

ΣΑΤΕ: Ζητά ακύρωση όλων των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και την επανεξέταση όλων των όρων των τελευταίων προκηρύξεων ζητεί η διοίκηση του εργοληπτικού συνδέσμου ΣΑΤΕ που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της χώρας. Στον ΣΑΤΕ υποστηρίζουν πως οι διαγωνισμοί είναι «φωτογραφικοί» καθώς αποκλείουν τη συντριπτική πλειοψηφία των τεχνικών εταιρειών σε βάρος των λίγων ομίλων που έχουν εμπειρία επειδή λειτουργούν ήδη χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Σε επιστολή της διοίκησης του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Υποδομών, η οποία κοινοποιείται σε σχετιζόμενες Ανεξάρτητες Αρχές, αναφέρεται πως τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές περιόριζαν τον ανταγωνισμό κατά τις δημοπρασίες έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους κατά την συμμετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καμία περίπτωση από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων αυτών.

Στον ΣΑΤΕ υποστηρίζουν πως ο περιορισμός ανταγωνισμός στους διαγωνισμούς για λειτουργία ΧΥΤΑ, με βάση το σημερινό μοντέλο, αποδεικνύεται από το γεγονός πως κατά τον τελευταίο χρόνο “ενώ στην περίπτωση των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων οι κατατεθειμένες προσφορές ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 20 και επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο μέσο ποσοστό έκπτωσης 61% οι προσφορές που κατατίθενται στους διαγωνισμούς λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι δημοπρατούνται ως υπηρεσίες/προμήθειες, δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισμό και το επιτευχθέν ποσοστό έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά μέσο όρο, το 10%.

Ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι «χαρακτηριστικά παραδείγματα δημοπρασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το έργο “Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προμήθεια Compact Μονάδας Φυσικοχημικής Επεξεργασίας και Υλικών Επέκτασης – Συμπλήρωσης της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων”, προϋπολογισμού 19.000.000 ευρώ με προοπτική να προσεγγίσει τα 24.000.000 ευρώ περίπου, και το έργο “Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”, προϋπολογισμού 5.208.000 ευρώ, όπου εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των, τους προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισμό, σχεδόν φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο».