Αρχική Ασφάλιση Ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία με δόση ύψους 50 ευρώ

Ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία με δόση ύψους 50 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ ενεργοποιείται από την ερχόμενη εβδομάδα η νέα ευνοική ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία, για ποσά έως 50.000 ευρώ, σε 120 δόσεις.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση σχετικά με την ρύθμιση, η οποία θα καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016, ενώ οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται έως και τις 31/12/2018.
Για οφειλές έως 3.000 ευρώ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36, το ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ, ενώ δεν θα γίνεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Για ποσά από 3.000 έως 50.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 50 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων 120, ενώ θα διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου Εργασίας, στην διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον:

  • οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή
  • οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (όπως δικηγόροι, αγρότες), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Υπενθυμίζεται πως όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, θα μπορούν να λάβουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.