Αρχική Επιχειρήσεις Πρόστιμο 1,05 εκατ. ευρώ σε 8 εταιρείες συμφερόντων των αδερφών Χόντου

Πρόστιμο 1,05 εκατ. ευρώ σε 8 εταιρείες συμφερόντων των αδερφών Χόντου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βαρύ πρόστιμο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε οκτώ εταιρείες συμφερόντων των αδερφών Χόντου, καθώς διαπίστωσε ότι συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού  διαπίστωσε ότι οι εταιρείες συμφερόντων των αδελφών XONTOY: «HONDOS CENTER A.E.E. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ», «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.», «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.&Β.Ε.», «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.&Β.Ε.», «ANSWER A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ», στ) «STEP A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», «MAKALDI A.E.E. ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και  «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» είχαν προχωρήσει σε συμφωνίες με τις οποίες ρύθμιζαν από κοινού τις τιμές των προϊόντων που πωλούσαν. Η Επιτροπή επέβαλε στις εν λόγω εταιρίες πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1.053.595 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία της διευθέτησης, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης των εμπλεκόμενων εταιριών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενες εταιρίες αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην αποδιδόμενη παράβαση, με περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιουνίου 2003 – Ιουνίου 2006 και για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%.