Αρχική Ασφάλιση Προς κατάργηση η υποχρεωτική ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Προς κατάργηση η υποχρεωτική ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την κατάργηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας προαναγγέλλει η χθεσινή εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές των μηχανικών που είναι μέλη του ΤΕΕ. Μάλιστα, η ίδια εγκύκλιος προβλέπει ότι οι μηχανικοί, ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι το επάγγελμά τους, θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εισφορές είναι έως ότου καταργηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας.

Αναλυτικά:

– στις περιπτώσεις μισθωτών μηχανικών, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού (6,67% ασφαλισμένος 13,33% εργοδότης) ενώ οι μηνιαίες αποδοχές για πλήρη απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπονται των 586,08 ευρώ ή του 510,95 ευρώ (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών αντίστοιχα).

– στις περιπτώσεις μη μισθωτών μηχανικών, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου (20%), ενώ το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπολείπεται των 586,08 ευρώ ή του 410,26 ευρώ (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τους άνω 5ετίας ή του 70% αυτού για τους κάτω 5ετίας αντίστοιχα).

– στις περιπτώσεις μηχανικών που δεν ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα (είτε ως μισθωτοί είτε ως μη μισθωτοί), καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου (20%)

– στις περιπτώσεις μηχανικών που παρέχουν ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, για το εισόδημα που αναλογεί σε κάθε μία δραστηριότητά τους.

– στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα, δηλαδή δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, και παρέχουν μισθωτή εργασία (για παράδειγμα απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου) ή μη μισθωτή εργασία (για παράδειγμα ασκούν εμπορική δραστηριότητα), αλλά εξακολουθούν να παραμένουν μέλη του ΤΕΕ, δηλαδή διατηρούν την ιδιότητα, δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.