Αρχική Οικονομία Προγράμματα διαγραφής μέρους της αρχικής οφειλής για συνεργάσιμους δανειολήπτες

Προγράμματα διαγραφής μέρους της αρχικής οφειλής για συνεργάσιμους δανειολήπτες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προγράμματα διαγραφής μέρους της αρχικής οφειλής, εφόσον ο συνεργάσιμος δανειολήπτης εξυπηρετήσει κανονικά το υπόλοιπο του δανείου, προσφέρουν οι τράπεζες. Ειδικά η Εθνική τρέχει ένα πρόγραμμα για τη μείωση των κόκκινων δανείων, που προβλέπει το σπάσιμο της οφειλής σε δύο σκέλη για όσους συνεργάσιμους δανειολήπτες κριθεί ότι με την υφιστάμενη οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την οφειλή τους.

Το πρώτο σκέλος είναι αυτό που μπορεί να εξυπηρετηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ το υπόλοιπο «παγώνει», άτοκα για όσον καιρό εξυπηρετείται το πρώτο. Η διάρκεια του εξυπηρετούμενου μέρους είναι ίση ή μεγαλύτερη της 15ετίας και καθορίζεται με κριτήρια το διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη, την ηλικία του και την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Το συνολικό κέρδος για έναν δανειολήπτη μπορεί να φθάσει στο 30% της αρχικής οφειλής. Ανάλογα προγράμματα με την Εθνική προσφέρουν και οι υπόλοιπες τράπεζες, διαγράφοντας μέρος της οφειλής στεγαστικού δανείου, ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) αποφάσισε να γίνει κλιμακωτά ο επιμερισμός των πρόσθετων προβλέψεων στα εποπτικά κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών και να τους δώσει πενταετή περίοδο προσαρμογής. Ο κλιμακωτός επιμερισμός της ζημίας στα εποπτικά κεφάλαια θεωρείται καλό νέο εν όψει των stress tests.