Αρχική Πρακτική άσκηση Πρακτική άσκηση στην Παρευξείνια Τράπεζα

Πρακτική άσκηση στην Παρευξείνια Τράπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διεξάγει η Παρευξείνια Τράπεζα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι προσφερόμενες θέσεις είναι δέκα και αφορούν δεκάδες τομείς που συμβάλλουν στη λειτουργία της. Κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής: Επικοινωνία και εξωτερικές σχέσεις, Αξιολόγηση, Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, Ανθρώπινο δυναμικό, Οικονομικό τμήμα, Περιβαλλοντική και Κοινωνική βιωσιμότητα, Υλοποίηση και Παρακολούθηση έργων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στα γνωστικά πεδία: διεθνείς σχέσεις, δημοσιογραφία, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, νομική, μάνατζμεντ, κοινωνικές επιστήμες, στατιστική, μαθηματικά, ανθρώπινοι πόροι και περιβαλλοντολογία, ενώ απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ασκούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας από τρεις έως έξι μήνες και θα έχουν έδρα την Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρευξείνια Τράπεζα ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία -τις έντεκα ιδρυτικές χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και απευθείας αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας: http://www.bstdb.org/career/internship