Αρχική Υπουργεία Πότε περνούν στο Δημόσιο τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο

Πότε περνούν στο Δημόσιο τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, όπου και καθορίζει πότε περνούν στο Δημόσιο όσα ακίνητα δεν δηλώθηκαν.

Με την ισχύουσα νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα για ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου, ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού  Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή.

Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου αμάχητο τεκμήριο.  Επίσης ορίζεται ότι «οι πρώτες εγγραφές των οποίων αμφισβητήθηκε με αγωγή η ακρίβεια μέσα στην κατά το άρθρο 6 παρ. 2 προθεσμία, οριστικοποιούνται μόλις καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή.

Αν, αντίθετα, η απόφαση που κατέστη αμετάκλητη δέχεται ολικά ή μερικά την αγωγή, διορθώνεται η αρχική εγγραφή σύμφωνα με το διατακτικό της αμετάκλητης απόφασης.