Αρχική Ασφάλιση Πως διαμορφώνεται το ΕΚΑΣ το 2019 – Έρχονται νέες μειώσεις.

Πως διαμορφώνεται το ΕΚΑΣ το 2019 – Έρχονται νέες μειώσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 12 ευρώ το μήνα γκρεμίζεται το ΕΚΑΣ το 2019, τελευταία χρονιά χορήγησής του. Η ΚΥΑ που καθορίζει το ποσό του επιδόματος και τα κριτήρια για το 2019 υπεγράφη τις προηγούμενες μέρες, έξι μήνες πριν εφαρμοστεί, καθώς ήταν προαπαιτούμενο της 4ης αξιολόγησης. Τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του 2019 μένουν ίδια με το 2018, ενώ μειώνεται περαιτέρω το ποσό του επιδόματος από 35 ευρώ που είναι φέτος στα 12 ευρώ για όλους. Το κονδύλι για το ΕΚΑΣ του 2019 είναι 33 εκ.

Δεδομένου ότι για το ΕΚΑΣ του 2019 ελέγχονται τα εισοδήματα του 2017 και το ύψος της σύνταξης του φετινού Ιουνίου, εκτιμάται πως ο πληθυσμός που θα λάβει το επίδομα και τα αντισταθμιστικά θα παραμείνει στην περιοχή των 240.000 δικαιούχων. Από αυτούς η μεγάλη πλειοψηφία θα λάβουν τα 12 ευρώ μηνιαίως. Περί τους 1.600 με αναπηρία 80% και άνω θα λάβουν 230€, ενώ περί τους 8.000 συζύγους συνταξιούχων θα πάρουν 12€ το μήνα, επειδή έχουν χάσει και οι δυο στο ζευγάρι το ΕΚΑΣ. 

 

Η πρόσφατη ΚΥΑ προβλέπει πως από 1.1.2019 έως 31.12.2019, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων – πλην ΟΓΑ – στον Ε.Φ.Κ.Α. Ταμείων, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 7.720 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται τον φετινό Ιούνιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.