ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τουλάχιστον πέντε κατηγορίες συνταξιούχων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από μη περικοπή των συντάξεων από τον Γενάρη του 2019. Πρόκειται για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους, που διασώζουν σημαντικό κομμάτι του εισοδήματός τους, καθώς αν εφαρμόζονταν οι περικοπές θα έχαναν έως και 18% από την κύρια σύνταξή τους .

Ειδικότερα, πάνω από 100 ευρώ το μήνα μόνο από την κύρια σύνταξή τους, διασώζουν σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης τουλάχιστον πέντε κατηγορίες συνταξιούχων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που αποχώρησαν με 25 έτη και άνω, συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ που αποχώρησαν με 30 έτη και άνω, συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ που αποχώρησαν με περισσότερα από 15 έτη ασφάλισης, ασχέτως ασφαλιστικής κλάσης, συνταξιούχοι του πρ. ΤΣΑΥ (γιατροί, νοσηλευτές, υγειονομικοί) που αποχώρησαν με 25 χρόνια ασφάλισης και άνω και διπλοσυνταξιούχοι (π.χ. γιατροί του ΕΣΥ).

Σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών στο Δημόσιο τα ποσά που διασώζονται πρέπει να κυμαίνονται από 35 ευρώ έως και 155 ευρώ το μήνα, ενώ στο πρ. ΙΚΑ οι συνταξιούχοι διασώζουν από 24 ευρώ έως και 450 ευρώ περίπου. Το όφελος είναι πολλαπλών ταχυτήτων, καθώς προέρχεται από τον μηχανισμό της “προσωπικής διαφοράς”, η οποία πλέον θα παραμείνει παγωμένη. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας του πρώην ΤΕΒΕ που συνταξιοδοτήθηκε το 2012 με 30ετία και ασφαλίζονταν σε μέσες ασφαλιστικές κατηγορίες λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.026,4 € και διασώζει 185,4 ευρώ. Συνταξιούχος υπάλληλος του Δημοσίου ΔΕ που συνταξιοδοτήθηκε το 2008 με 36 έτη ασφάλισης παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη 1.072,1 € και διασώζει 193 ευρώ.