ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από μία βάση 35.255 μονίμων προσλήψεων ξεκινούν οι σχεδιασμοί για την περίοδο 2019-2022. Για το 2019, ο συνολικός αριθμός των ενισχύσεων σε θέσεις τακτικού προσωπικού ανέρχεται σε 8.065, ενώ στην πλειονότητά του, αυτό το προσωπικό αφορά την Κεντρική Διοίκηση του κράτους. Εκεί, οι προσλήψεις μονίμων θα πλησιάσουν τις 5.885 το 2020 και θα αυξηθούν και στις 6.663 το 2021 και στις 6.624 το 2022. Ετσι, προκύπτει ένα σύνολο 26.260 νέων μονίμων υπαλλήλων στην κεντρική Διοίκηση στην περίοδο 2019-2022.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτήν, οι προσλήψεις για επόμενο έτος ανέρχονται σε 541, ενώ στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπονται συνολικά 453 προσλήψεις. Εικόνα σαφούς ενίσχυσης σε προσωπικό δείχνει ο πίνακας για τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπου προβλέπονται 545 προσλήψεις, ενώ οι εσωτερικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα ενισχυθούν με 26 άτομα και διάφορα άλλα νομικά πρόσωπα θα προσλάβουν 580 μόνιμους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο σημερινό “ΕΘΝΟΣ”